POLITICKÝ PROGRAM

Nad Európou, Slovenskom a svetom sa vznáša strašidlo – strašidlo fašizmu. Jeho tieň vrhá kliatbu na všetky sily, ktoré nevidia jeho pôvod. Osloviť ľudí v tretej alebo v druhej osobe – Ľudia na východe, ako na západe pracujú stále viac a viac, ich mzdy sa nehýbajú alebo klesajú v pomere s vykonanou prácou či s cenami. Chudobní sa stávajú chudobnejší, bohatí bohatší. Ľudia bez domova umierajú na ulici. Zem kričí z bolestí, ktoré jej pripravujú niektorí, zatiaľ čo iní hladujú. Ty, ja, my. Ľavica, ktorá vždy existovala a vždy existovať bude, aby bojovala sa slobodu, rovnosť a bratstvo, opúšťa svoj sľub a púšťa sa do náručia tieňa a kliatby tohto strašidla. (Prípadne premyslieť, či naozaj je to strašidlo správna metaforu, dialekticky a tak)

Slovenská ľavica potrebuje vstať z mŕtvych a uvidieť, skadiaľ strašidlo čerpá svoju silu. Potrebuje sa pozrieť na jeho tvár a na zámok, z ktorého vychádza. Za tvárou fašizmu stojí kapitál. Potrebuje zazrieť horizont, ktorý sa otvára za zrúteným zámkom. Ľavica potrebuje presadzovať antikapitalistický program, bojovať s útlakom a vykorisťovaním vo všetkých jeho podobách, všade sa postaviť proti rasizmu, sexizmu, homofóbie a všade stáť s utlačovanými proti násiliu, z akýchkoľvek zdrojov aj pochádza. Potrebuje zistiť, že oslobodenie jedných je závislé na oslobodení všetkých a že sila zisku je tá, ktorá všetky formy útlaku a utrpenia spája a spôsobuje. Súčasne potrebuje zastaviť plienenie Zeme za nekonečnou honbou hromadenia majetku a urýchlene transformovať hospodárstvo na udržateľné a ekologické.

Súčasný hospodársky poriadok nefunguje na princípe slobody, rovnosti a spravodlivosti. Nerovné vlastnícke vzťahy spôsobujú nerovnosť šancí v spoločnosti a majú deštruktívny vplyv na politickú demokraciu. Trhové hospodárstvo v kombinácii s touto nerovnosťou spôsobuje mrhanie zdrojmi, oligarchizáciu, rast na úkor prírody a zväčšovanie priepasti medzi chudobnými a bohatými. Demokratizácia hospodárstva dokáže tieto choroby vyliečiť.

1. Rovnaká pláca za rovnakú prácu – vrámci SR aj medzinárodne

2. Skracovanie pracovného času

3. Práca pre všetkých

4. Kvalitné bývanie pre všetkých

5. Demokratizácia spoločnosti, hospodárska aj politická

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *