PROTI AKÉMUKOĽVEK ÚTLAKU A VYKORISŤOVANIU

Skutočná ľavicová strana, ak sa ňou chce nazývať, musí bojovať proti akémukoľvek útlaku a vykoristovaniu a vždy stáť na strane utlačovaných. Dnešná ľavica na Slovensku ako aj vo väčšine západných krajín toto chápe ako obranu niektorých utlačovaných a vykorisťovaých skupín. Buď ignoruje úplne realitu triednej spoločnosti a nadvlády, s tým aj celú pracujúcu triedu a jej stav vykorisťovanej triedy a bez vlastníctva, pričom častokrát stojí na strane utlačovateľov a chráni ich záujmy. Alebo ignoruje celospoločenský útlak a vykorisťovanie iných skupín a tried, ako žien, ľudí inej farby pleti, vierovyznania, etnika, sexuálneho správania a iných charakteristík, ktoré si spoločnosť vymyslí a častokrát rovnako stojí na strane utlačovateľov. Niektoré politické strany nebojujú proti žiadnemu útlaku a vykorisťovaniu a ešte stále sa odvažujú nazývať sa ľavicové. Základom ľavicového zmýšľania, ktoré je solidarita, je praktická schopnosť a vôľa kolektívneho konania pre spoločné ciele, napriek národnými, kultúrnymi a hoci akými inými hranicami. Je to schopnosť pochopiť útlak a bojovať proti nemu, aj keď človek nezažíva presne tu istú formu útlaku. Prakticky to znamená stáť na jednej strane s ľuďmi utlačovanými rasisticky, aj keď človek nezažíva rasistický spoločenský útlak, štát na strane s ľuďmi vykoristovanými kvôli ich rodovej príslušnosti, aj keď človek nie je terčom tohto vykoristovania, stáť na jednej strane s ľuďmi utlačovanými z dôvodu vierovyznania, aj keď človek nezažíva tento typ útlaku, stáť na jednej strane s ľuďmi utlačovanými kvôli ich sexuálnemu správaniu, aj keď človek nie je vystavený útlaku z týchto dôvodov. Najmä to ale znamená, pochopiť, že útlak, ktorý všetky spája a vykorisťovanie, ktoré riadi svet, je kapitalistické vykorisťovanie pracujúceho vlastníkom. To je sesterstvo a bratstvo v praxi. Pripájame sa tak hrdo k tradícii pravého populizmu, ktorý je vždy ľavicový, boja utlačovaných za slobodu: k tradícii Spartakovho povstania otrokov v starovekom Ríme, roľníckych povstaní v stredoveku, hnutia Husitov, Sansculottov vo francúzskej revolúcii, hnutia pracujúcich za dôstojné mzdy, bezpečnosť pri práci, pomoc v nezamestnanosti, chorobe a starobe, hnutia proti detskej práci a otroctvu, hnutia žien za rodovú rovnosť a hnutia proti vojne a za ekológiu. V poznaní, že pokrok prichádza vždy len zdola, z potu a krvi utlačovanej triedy, sa pokúsime kráčať v šľapajách gigantov, na ktorých pleciach stojíme.

1. Reálne rodové zrovnoprávnenie

Vyrovnávanie miezd vo všetkých odboroch

Zvyšovanie zamestnanosti žien vo všetkých odboroch

Vyrovnávanie nerovnosti v domácich prácach spoločenskými službami

Vyrovnávanie nerovnosti v reprodukčnej práci

2. Boj proti rasizmu

Spoločenský boj proti rasizmu v diskusii, kultúrnych inštitúciách, v štátnej správe, posilňovaním vymožiteľnosti práva

Prijímanie utečencov z krajín postihnutých vojnovými konfliktami

Koniec segregácie Rómov a ich celospoločenského útlaku, verejné programy na zvyšovanie zamestnanosti a životnej úrovne

3. Zrovnoprávnenie ľudí inej sexuálnej orientácie a sexuálneho správania

Poskytnutie rovných manželských práv pre partnerov rovnakého pohlavia

Zrovnoprávnenie skupín s inými pohlaviami a iným sexuálnym správaním

Skončenie spoločenského útlaku proti týmto skupinám a zvyšovanie zamestnanosti a životnej úrovne v týchto skupinách

Jeden komentár k “PROTI AKÉMUKOĽVEK ÚTLAKU A VYKORISŤOVANIU”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *