ZA BLAHOBYT A SLOBODU PRE VŠETKÝCH.

Sloboda neexistuje pre človeka, ktorý hladuje. Sloboda neexistuje pre človeka, ktorý nemá domov. Alebo pre človeka žijúceho v chudobe, v neistote, utláčaného človeka. Napokon sloboda znamená pre milióny ľudí pracujúcich a prežívajúcich, vydávajúcich veľkú časť svojho príjmu na bývanie a životné nutnosti, pričom im narastajú len dlhy, práve sloboda od tohto stavu. Strana, ktorá sa chce radiť k ľavici, musí pochopiť dôvody a pôvod tejto mizérie. A jej pôvod a dôvod leží v pretrvávajúcich nerovných triednych vzťahov, ktorých základom sú výrobné vzťahy založené na vykorisťovaní pracovnej sily a súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov. Materiálne utrpenie ľudstva počas celých písaných dejín je najlepším dôkazom tejto skutočnosti. Cez kultúry, jazyky, kontinenty ľudia žili v otrokárskych, feudálnych alebo kapitalistických spoločnostiach založených práve na tomto princípe, kde jedni pracovali a druhí vlastnili. Dnešný hospodársky poriadok vládnuci na celom svete a tvoriaci celú totalitu spoločenského života je v priamej kontinuite s týmito spoločenskými zriadeniami. Hoci aký spoločenský problém je nutné vidieť vo svetle tohto vývoja a systému a mnohé je možné sledovať práve k nemu. Zvyšovanie životnej úrovne pre väčšinu obyvateľstva na Slovensku a na zemi je nutné chápať a vykonávať v súvislosti s týmto poriadkom, udržiavanie a obranu prírody pred ničením musí chápať a vykonávať ako súčasť tohto spoločenského zriadenia, spoločenské problémy musí vidieť a riešiť ako problémy vrámci triednej spoločnosti. Boj za materiálnu slobodu a slobodu od vykorisťovania je kvôli podstate tohto systému nutné viesť medzinárodne a môže byť úspešný len vtedy, ak bude vedený medzinárodne. Základom tohto boja nebude parlamentný boj, ale môže byť len silné odborové hnutie s podporou rôznych občianskych hnutí.

 1. Rovnaká pláca za rovnakú prácu – vrámci SR aj medzinárodne
 2. Skracovanie pracovného času
 3. Práca pre všetkých
 4. Verejná výstavba bytov, voľne dostupných verejných služieb, infraštruktúry a rekonštrukcia existujúcich objektov
 5. Progresívne zdanenie ako vyrovnanie vykorisťovania
 6. Zdanenie kapitálových a iných vlastníckych príjmov
 7. Progresívne zdanenie dedičstva
 8. Obmedzenie byrokracie
 9. Racionalizácia zboru zákonov
 10. Zrušenie subvencií
 11. Odluka cirkvi od štátu

Maximálny program:

Výrobné prostriedky v spoločnom vlastníctve

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *