Za dostupné bývanie pre všetkých

Slovensko má vzhľadom na západoeurópske krajiny, tak, ako väčšina východoeurópskych krajín porovnateľne nízke mzdy, pričom ceny nájmov sa pohybujú smerom k cenám, ktoré možno vidieť na západe. Slovensko má v Európskej únii najvyšší podiel mladých ľudí, ktorí žijú so svojimi rodičmi. Ceny nájmov a bytov v pokrízovej ére neustále stúpajú, pričom reálne (upravené na ostatnú infláciu) mzdy v mnohých krajinách nestúpajú vôbec, alebo nestúpajú rovnakým tempom. Stabilita európskeho a svetového hospodárstva je pritom zraniteľnejšia, ako je to všeobecne vnímané a prezentované, pričom zadĺženosť bánk, domácností a štátov je v priemere vyššia než pred krízou. Východná Európa pritom v oblasti bývania z veľkej časti žije ešte stále z “minulého režimu”, pričom životnosť bytových objektov, ktoré boli v tom čase postavené, je buď už prekročená, alebo sa blíži svojmu koncu. Je preto viac než jasné konštatovať, že súčasná a budúca generácia žije, alebo bude žiť v bytovej kríze. Pôvod tejto bytovej krízy leží vo všeobecnej kríze svetového kapitalizmu a nie je možné ju ponechať zákonom trhu. Preto je nutný zásah štátu a občianskej spoločnosti na zníženie cien na bývanie a opätovnú výstavbu lacných bytov.

Preto, ak sa stanem prezidentom, sa zaväzujem, že v referende navrhnem:

Verejná výstavba bytov prostredníctvom špeciálnej progresívnej dane na túto výstavbu na kapitálové príjmy, osobné príjmy, dedičstvo a nehnuteľnosti. Tieto byty budú následne predávané každému občanovi, ktorý o ne požiada s prednostným právom pre rodiny s detmi a občanov s nízkymi príjmami, za cenu, ktorá zodpovie len výrobným nákladom a nie trhovým cenám, na prenájom, pričom ceny nájmu rovnako nebudú zodpovedať trhovým cenám, ale výrobným nákladom alebo na výhodnú štátnu pôžičku.

Na výstavbu budú založené štátom dotované spoločenské a družstevné stavebné podniky.

Zvýhodnenie a dotácia družstevných bytov.

Výhodné štátne pôžičky na výstavbu rodinných domov.

Horná hranica pre nájmy, spolu s cenovou kontrolou a progresívnym zdanením ziskov z prenájmu.

0