Za ekologickú transformáciu spoločnosti

Honba za majetkom a neustálym rozširovaním kapitálu ženie ľudí a stroje na najodľahlejšie časti sveta, aby vykorisťovali, plienili a hnali zemský ekosystém na pokraj zrútenia. Najnovší vývoj globálneho opaľovania, ktorý je spôsobený ľudskou hospodárskou aktivitou, predstavuje existenciálnu hrozbu pre prežitie ľudstva. Akákoľvek strana, hnutie, či skupina usilujúca sa o vyriešenie a zvrátenie tejto apokalypsy musí pochopiť, ako bezprostredne tento problém súvisí s vládnucim hospodárskym poriadkom na zemi. Musi problém ekológie vidieť ako hospodársky a systémový problém. Preto si žiada hospodárske a systémové riešenia. Ako v sociálnych a hospodárskych otázkach, nepomôžu výlučne individuálne riešenia, ale aj v otázke ekológie ľavica musí poskytnúť kolektívne a politické riešenia.

1. Vysoké zdanenie znečisťovania ovzdušia, ekosystému a zaťažovania klímy skleníkovými plynmi spolu s cenovou kontrolou a zdanením na kapitálové príjmy proporcionálne k znečisťovaniu ovzdušia.

2. Verejná výstavba obnoviteľných zdrojov energie s týchto zdrojov spolu s tvorbou dotovaných spoločenských a družstevných podnikov k tomuto účelu alebo obmedzením zisku a demokratickými požiadavkami pre súkromné spoločnosti.

3. Podpora prestavby priemyslu, dopravy a poľnohospodárstva do udržateľnej podoby spolu s obmedzením zisku a demokratickými požiadavkami pre súkromné spoločnosti.

Ciele:

Verejná výstavba zelenej energie a infraštruktúry prostredníctvom vysokej uhlíkovej dane. Na výstavbu budú založené štátom dotované spoločenské a družstevné stavebné a výskumné podniky. Zákaz spaľovacích motorov do roku 2035, vrátane výroby spaľovacích motorov a áut so spaľovacími motormi. Vysoké daňové zvýhodnenie pre výrobu a výskum zelenej dopravy spolu s obmedzeniami na zisk a demokratickými požiadavkami spojenými s týmito zvýhodneniami. Založenie spoločenských a družstevných podnikov na výskum a výrobu zelenej dopravy.

0